Rabbalshede Kraft och Modvion i nytt samarbete

Arkivbild.

Rabbalshede Kraft har tecknat en avsiktsförklaring om tio stycken modulära trätorn från Modvion i en kommande vindkraftspark i Fägremo, Töreboda kommun. Faller samarbetet väl ut finns potential att Modvion fortsatt förser Rabbalshede Kraft med torn till ett estimerat ordervärde av 500–900 miljoner kronor under de följande fem åren.

- I Fägremoparken har vi ansökt om att bygga verk med 240 m totalhöjd. Genom att använda modulära Modviontorn i trä undviker vi logistikhinder, reducerar vikt och närmar oss helt koldioxidneutral vindkraftsel. Det är också väldigt roligt att tillverkningen kan ske så nära parken, i Töreboda, vilket skänker ytterligare mervärden till projektet säger Peter Wesslau, VD på Rabbalshede Kraft AB.

- Stål är starkare än trä per volym, men vårt material är cirka 55% starkare än stål per vikt. Den lägre vikten blir mycket värd i allt högre vindkraftverk. Dessutom undviks stora mängder koldioxidutsläpp i tillverkningen, där trä istället lagrar koldioxid i konstruktionen. Vi är väldigt glada över samarbetet med Rabbalshede Kraft, med deras långa erfarenhet och fokus på innovativa tekniska lösningar, säger Otto Lundman, VD på Modvion AB.

Rabbalshede Kraft samarbetar sedan tidigare med Modvion för uppförandet av det första kommersiella verket med de innovativa tornen och ser det nya samarbetet som en naturlig fortsättning.