Högskolan i Halmstad utmärker sig inom hållbar energi

Bild: Högskolan i Halmstad.

Forskningen inom hållbar energi vid Högskolan i Halmstad håller mycket hög kvalitet, och lärosätets forskare är efterfrågade både i Sverige och internationellt. Högskolans forskning kring fjärrvärme har bland annat bidragit till formuleringarna i EU-kommissionens energiffektiviseringsdirektiv. I dag forskas det till exempel om hur restvärme, det vill säga värme som har blivit över i till exempel fabriker och stormarknader, kan användas i fjärrvärmesystemet.

Vid sidan av forskning kring fjärrvärme är vindkraftforskning ett av Högskolans styrkeområden.

– Forskning om vindkraft har länge varit viktig för Högskolan i Halmstad. I dag forskar vi bland annat kring ljudalstring i vertikala vindkraftverk och om elsystem för vindkraftverk. Det finns också flera andra områden som kan vara intressanta att fördjupa sig i i framtiden, till exempel systemanalyser där vindkraftens roll i energisystemet undersöks. Sådan forskning kan naturligt knytas till den fjärrvärmeforskning som Högskolan i Halmstad är känd för, säger Erik Möllerström, lektor i energiteknik och chef för Avdelningen för bygg- och energiteknik på Högskolan i Halmstad.

Högskolans forskning inom bioenergi är också den mycket intressant. Inom området samarbetar forskare inom energiteknik och miljövetenskap. Bland annat undersöks hur lantbrukare kan motiveras till att producera och använda biogas, något som kan ge stora miljöfördelar. De här studierna kompletteras med forskning kring biokraftvärme.

Bidra till ett hållbart samhälle – bli energiingenjör

På programmet Ingenjör i hållbar energi utbildas framtidens energiingenjörer. Under utbildningen får studenterna lära sig om energisystemet, energieffektivisering och smart energianvändning, och efter examen kan de vara med i företags och organisationers viktiga omställning till ett långsiktigt hållbart system med förnybar energiproduktion.

Utbildningen till energiingenjör var en av de första av sitt slag i Sverige. När den startade år 2001 var hållbar energi ett nytt begrepp, och utbildningen gick i bräschen för utvecklingen inom området. Programmet startades av bland andra Göran Sidén, lektor i energiteknik på Högskolan, och än i dag ligger det i framkant. Studenterna får ta del av dagsaktuell forskning, och de rustas väl för sitt kommande arbetsliv.

Med framtiden för ögonen

Såväl forskning som utbildning inom hållbar energi vid Högskolan i Halmstad går en spännande framtid till mötes. En rad intressanta forskningsprojekt pågår, och utvecklingen av programmet Ingenjör i hållbar energi pågår ständigt. Dessutom har ett nytt masterprogram, Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö, startat hösten 2019.

Den 12 september kommer också boken Small Scale Renewable Energy Systems – Independent Electricity for Community, Business and Home, till vilken pionjären Göran Sidén är medförfattare. I boken, som är tänkt att användas som kurslitteratur på energiutbildningar, introduceras läsaren till en rad olika förnyelsebara energislag, systemdesign och hur olika energislag kan kombineras.

– Vi hoppas att den här boken kan bidra till att ytterligare placera Högskolan i Halmstads energiforskning på kartan, och att det i sin tur kan locka ännu fler studenter att söka till programmet Ingenjör i hållbar energi. Det är ett program som ligger helt rätt i tiden, med tanke på den miljömedvetenhet som vi ser alltmer av i dag. Vill man vara med och styra utveckling åt rätt håll är energiingenjör ett utmärkt karriärval, säger Göran Sidén.