Vind i seglen för havsvinden

Den här veckan har norska Enova gett rekordstora subventioner till Equinors vindkraftsprojekt till havs, och förra vecka öppnade en vindpark som ska försörja en halv miljon danskar med el genererad av havsvindar.

Equinor fick denna vecka 2,3 miljarder i stöd från Enova till sitt vindkraftsprojekt, Hywind Tampen, i Nordsjön. Det är den enskilt största utbetalningen som Enova har gjort någonsin. Enligt Enovas webbplats är beloppet större än summan av alla belopp Enova har betalat ut de senaste tolv månaderna.

Kommer att reducera användningen av gaskraft
Equinors vindkraftsprojekt är först och främst viktigt för att utveckla teknologin och kompetensen i Norge. Förhoppningsvis kan projektet bidra till att göra havsvind mer konkurrenskraftigt och billigare. Det här projektet kommer inte att ha någon betydelse för elpriset i Norden eftersom anläggningen saknar koppling till land. Vindturbinerna kommer först och främst bidra till att minska användningen av gaskraft på plattformarna.

En halv miljon hushåll
Förra veckan hade Vattenfall sin officiella invigning av Horns Rev 3, som också är havsbaserad vindkraft utanför Danmarks västkust. Det här projektet har avsevärt större kapacitet än Hywind Tampen. Jämfört med 11 turbiner à 8 MW på Hywind Tampen har Horns Rev 3 hela 49 turbiner à 8,3 MW . Horns Rev 3 är anslutet till det danska kraftnätet och kommer att kunna försörja ca 425 000 danska hushåll.

Mörka moln drar in över världen
På kraftmarknaden är det helt andra signaler som råder. Den försiktiga makroekonomiska optimismen vi såg förra veckan ser ut att överskuggas av flera mörka moln. Det kommer rapporter om svaga siffror från de stora ekonomierna samtidigt som även handelskriget och andra konflikter som präglar nyhetsbilden tycks bli ännu mer tillspetsade.

Sammantaget bidrar detta till att marknadsaktörerna tror på svagare tillväxt framöver och därför går priserna på råvaror fortsatt ner. Prognoserna är även blötare än vad man hade förutspått. Kombinationen av mer nederbörd och nedgång i råvarupriserna gör att terminspriserna på den nordiska kraftmarknaden faller denna vecka.