Mer förnybart möjligt på Gotland

Mer förnybar energi kan produceras på Gotland utan en ny fastlandskabel. Det visar ett exjobb som gjorts i samarbete mellan Power Circle och Lunds Tekniska Högskola. Med smart laddning av elbilar kan allt större mängder variabel förnybar el balanseras.

 

Redan idag är hälften av elen som används på Gotland producerad med egen förnybar energi, men begränsningar i anslutningen till fastlandet har gjort att nätägaren GEAB vid flera tillfällen nekat ny förnybar energi att ansluta sig till deras elnät. Elfordon för att balansera variabel förnybar kraft på Gotland är titeln på ett examensarbete som nyligen publicerats av Hampus Mårtensson i samarbete med Power Circle och Institutionen för industriell elektroteknik och automation vid Lunds Tekniska Högskola. Syftet med exjobbet var att undersöka vilken potential elbilar har att stötta elnätet på Gotland.

Genom simuleringar undersöktes scenarion där elbilarna laddade då tillgången på lokalt producerad förnybar el var god – smart laddning. Vidare simulerades även ett elsystem där elbilarna dessutom kunde skicka tillbaka ström till elnätet – vehicle-to-grid (V2G). Denna teknik används idag av Kungsbacka kommun i ett pilotprojekt med Nissan och Eon. Smart laddning och V2G jämfördes också med direkt laddning som är vanlig idag, där elbilarna laddar med högsta möjliga hastighet från det att dem kopplas in tills batteriet är fulladdat eller tills bilarna kopplas ut.

- Gotland är en superspännande plats för att testa nya koncept och kan visa på vad som är möjligt i ett större sammanhang. Flera av de investeringar som görs idag kommer vara med oss en lång tid framöver. Därför behöver vi förstå vilken roll potentiella flexibilitetsresurser så som elbilar kan komma att ha i framtiden, säger Hampus Mårtensson.

Resultatet av simuleringarna visar att elbilar kan användas för att öka användningen av egenproducerad förnybar el på ön och minska belastningen på fastlandslänken. Elbilar skulle därmed kunna användas på ett sätt som liknar det energilager som i dagsläget planeras för att förbättra situationen på Gotland. I simuleringarna har elproduktionen på Gotland ökats med 166 GWh för att täcka en full elektrifiering av personbilsflottan. Modellen tar även hänsyn till möjlig överföring av el för varje enskild timme under året för att säkerställa ett fungerande system.