Energimyndighetens korttidsprognos: Fördubblad vindkraft år 2020

Arkivbild.

Nyligen släppte Energimyndigheten en ny korttidsprognos där man beräknar att sol-, vind- och bioenergi ska ge lika mycket el som kärnkraften om fyra år. Samtidigt väntas ingen nämnvärd minskning av oljeberoendet.

För perioden 2018-2022 väntas tillförseln av vindenergi mer än fördubblas, från 17 till 37 terawattimmar (TWh). Sol-, vind- och bioenergi kommer tillsammans ge ungefär lika mycket el som kärnkraften.

Sveriges totala energianvändning spås öka från 375 TWh till 380 TWh. Samtidigt minskar energitillförseln en aning, då de båda kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 läggs ner under prognosperioden.

Oljeprodukterna är framför allt dominerande inom transportsektorn, där bensin, diesel och bränsle till sjöfart samt utrikesflyg står för majoriteten av energislukandet.