Internationellt förslag när sol- och vindkraft byggs ut

Arkivbild.

Hur mycket kan förbrukas lokalt i nätet, var behöver nätet förstärkas och hur påverkas reläskydden? Detta är frågor som uppstår runt om i världen när sol- och vindkraft byggs ut. Därför föreslås nu från kinesiskt håll ett projekt att gemensamt på internationell nivå skriva en vägledning för detta. Det skriver Svensk Elstandard i ett pressmeddelande.

Förslaget har titeln: Guideline for the hosting capacity evaluation of distribution networks for distributed generations. Vägledningen är tänkt att gälla för distributionsnät med lokal generering, för att ge metoder och hjälpmedel för bedömning i vilken utsträckning den lokalt genererade elen också kan förbrukas lokalt. I vägledningen ska ingå en bestämning av tillämpningsområdet, insamling av data, principer, metoder och vad bedömningen ska innehålla.

Tanken är att det i första vändan ska bli en teknisk specifikation, en förstandard, som efter några år kan ses över och kanske omvandlas till en internationell standard från IEC. Sådana brukar också antas som europeisk standard och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC.

Förslaget, kallat IEC 8B/42/NP, är ute för internationell röstning till den 11 oktober. Det består i stort sett av en motivering och en kommenterad innehållsförteckning. I Sverige ska den tekniska kommittén SEK TK 8, Elenergiförsörjningssystem, ta ställning till frågan. Det är också genom SEK TK 8 som svenska företag, högskolor myndigheter och andra kan delta i projektet – om det startas.

Också ett förslag att ta fram en metod för provning av integrering av lokal produktion är ute för omröstning och synpunkter till samma datum: IEC 8B/41/NP, Test requirements for the functional simulation of DER integration. De båda föreslagna projekten illustrerar att arbetet i standardiseringsorganisationerna kan vara ett verktyg för att samla upp och sprida kunskap inom nya dynamiska teknikområden.