Nytt projekt ska förse Burundi med stabil elförsörjning

Bild: Power One.

 Power One lanserar en investeringsmöjlighet i elproduktionsenhet om 12 MW för elektrifiering av området Kabonga i Burundi, centrala Afrika.

Idag saknar ca 95% av Burundis befolkning stabil elförsörjning och behovet har högsta prioritet hos Burundis regering. Power One  har under lång tid utvecklat ett konstruktivt samarbete med nyckelpersoner i regeringen och har nu erbjudits en exklusivt möjlighet att etablera sig som helhetsleverantör av energi i landet.

Projektet finansieras genom Power One AB som också tillhandahåller projektmodellen för etablering av energi och IT system. Projektet i provinsen Kabonga blir det första av många framtida möjligheter.

Bolaget kombinerar en hypermodern solcellsanläggning med småskalig miljöanpassad vatten- och vindkraft. Den totala kraften som ska genereras i Kabonga är 12 MWh, stabiliserad genom ett hållbart lagringssystem som säkerställer ett konstant och oavbrutet flöde av energi till området. En stabil internetanslutning och digitalt betalningssystem ingår också i projektet.

Området består av cirka trettiofemtusen hushåll varav 2400 redan registrerat sig. De som registrerats har visat sig ha god betalningsförmåga. Med smartphones kommer de enkelt betala sin elförbrukning via en app.

- Genom att generera ren och förnybar energi inom ramen för en hållbar ekonomi kommer vi att spela en central roll i utvecklingen av Burundis framtida ekonomi, säger Peter Rinaldo, COO Power One.