Finsk storsatsning på vindkraft

Foto: Nordisk Vindkraft

Årsskiftet förväntas bli startskottet för en ordentlig vindkraftutbyggnad i Finland. Landet ska satsa hundratals miljoner euro per år på vindkraft. Vid 2020 beräknas Finland ha 1 000 vindkraftverk, jämfört med dagens 100, skriver YLE på nätet.Finska staten har nyligen godkänt ett förslag om subventionering av vindkraften och förslaget träder i kraft efter nyår. Man har även beslutat om nya regler för planbestämmelser och miljökonsekvensbeskrivningar och hoppas att det kommer att göra det lättare att dra igång vindkraftprojekten.