Arise bygger i Västervik och Askersund

Foto: Morguefile

Arise Windpower har beslutat starta byggnation av två vindkraftparker Blekhem, i Västerviks kommun och Södra Kärra, i Askersunds kommun. Parkerna består av 12 stycken kraftverk från Vestas med en sammanlagd effekt om cirka 22 MW.  Driftstart beräknas ske under våren 2011. Vindkraftparkerna är Arise sjunde respektive åttonde i södra Sverige och bolaget har därmed 58 vindkraftverk i drift eller under byggnation, med en total effekt om 125 MW. Bolagets utbyggnadsmål för år 2010 är därmed uppnått.