Eolus Vind får ja till kraftverk i Sölve

Länsstyrelsen ger nu Eolus Vind tillstånd att bygga nya vindkraftverk i Sölve. Detta trots att kommunen sagt nej till de två nya kraftverken, skriver Sydöstran.Enligt kommunen så kan bullret från vindkraftverken störa boende i ett bostadsområde som ligger 600 meter från platsen där de nya vindkraftverken planeras. Kommunen anser även att kraftverken är speciellt olämpliga då man planerar ett utvidgning av Sölvesborgs tätort inom 1,3 kilometer från platsen.Länsstyrelsen menar att kommunens motivering inte är tillräcklig för att neka bygget av de nya vindkraftverken. Speciellt med tanke på att det redan finns vindkraftverk i området.Sölvesborgs kommun har inga planer på att överklaga länsstyrelsens beslut, skriver Sydöstran.