Matthias Rapp ny ordförande i Ecopower Academy

Foto: Ecopower Academy

Matthias Rapp har utsetts till ny styrelseordförande i Ecopower Academy. Ecopower Academy är ett utbildningsföretag som helt specialiserar sig på vindkraft och erbjuder vindkraftsproducenter och tredjeparts serviceleverantörer att utveckla sina befintliga tekniker genom olika tekniska utbildningar. – Om vi ska få det ökande antalet vindkraftverk att fungera bra och producera el till rimliga kostnader krävs utbildning. Det känns mycket stimulerande att få medverka till att öka kunskapsnivån inom branschen, säger Matthias Rapp, i en kommentar.Matthias Rapp var tidigare vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi. Förutom engagemanget i Ecopower Academy är Matthias Rapp nu också styrelseordförande i Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, ett forskningsprojekt med Energimyndigheten, Chalmers och vindkraftsindustrin som medverkande parter.  Matthias Rapp är också styrelsemedlem i O2 Vind AB samt i EWEA, European Wind Energy Association, i Bryssel för Vattenfall Vindkraft.