Beslut om vindkraft i Höör

Foto: Morguefile

Kraftö, HS Kraft, Billyvind och Eolus Vind har fått vänta ovanligt länge på beslut om de får bygga vindkraftverk i Höörs kommun. Men efter flera års väntan ser beslut nu ut att komma i december, skriver Skånskan på nätet.Den bakomliggande anledningen till att ärendet dragit ut så pass på tiden är ett tillägg i kommunens översiktsplan för vindkraft som bara nyligen fastställts av kommunfullmäktige.Kommunens miljö- och byggnadsnämnd måste nu fatta beslut om 27 ansökningar om vindkraftbygge som ligger och väntar. Från början var det 33 ansökningar, men exploatörer har återkallat sex av ansökningarna.