Siemens lanserar ny verksamhet i Tyskland

Foto: Siemens

Siemens lanserar en helt ny verksamhet i Tyskland. Det gäller underhåll av nätanslutningar mellan fastlandet och vindkraftverk på öppet hav. Bolaget har erhållit sin första order från nätoperatören TenneT att tillhandahålla tjänster för fastlandsanslutningar av två vindkraftsparker i Nordsjön.Siemens kommer att underhålla kraft- och transmissionssystemen som länkar TenneT:s två vindparker, HelWin1 och BorWin2, till fastlandet. Kraftkablarna är mellan 85 och 125 kilometer långa och kan leverera vind-el för två miljoner tyska hushåll.Siemens har även tagit hem en order på att leverera 80 vindkraftverk för vindkraftparken DanTysk utanför Tysklands Nordsjökust. Beställare är DanTysk Offshore Wind, där Vattenfall har en 51 procentig andel och Stadtwerke München en 49 procentig andel.