Iskalla vindar blir el i Uljabuouda

Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson har klippt bandet till Sveriges första fjällanpassade vindkraftpark på Uljabuoudafjället i Arjeplogs kommun. Anläggningens tio vindkraftverk är de första i Sverige som byggts för att klara temperaturer ända ner mot 40 minusgrader.

Vindkraftparken som Skellefteå Kraft uppfört i Uljabuouda är belägen på ett lågfjäll 760 meter över havet, där medelvinden på 8 m/s ger goda förutsättningar för vindkraft. Det extrema vinterklimatet på fjället har inneburit stora utmaningar för ingenjörerna. Isbildning på propellerbladen och nedkylda smörjoljor är bara två av flera kniviga problem.– Driftsäker vindkraft är extra viktig vintertid, när vindstyrkorna är höga och marknadens efterfrågan är som störst. Vi insåg tidigt att det skulle krävas en hel del nytänkande för att bygga kraftverk som fungerar och är effektiva även under extrema vinterförhållanden. Det har varit värt mödan, nu har vi erfarenheter som kommer att vara mycket värdefulla för vindkraftsutvecklingen i norra Sverige, säger Helen Rudholm, Skellefteå Krafts projektledare i Uljabuouda.

De tio vindkraftverken i Uljabuouda är de första som Skellefteå Kraft bygger, men långt ifrån de sista enligt vd Gunnar Eikeland:– Närmast i tid framöver planerar vi driftsättning av vindkraftverk i både Jokkmokksliden och Storliden, och inom två år planeras etapp 1 i vårt stora vindkraftsprojekt i Blaiken vara färdigt för drift. Eftersom Blaiken precis som Uljabuouda är ett lågfjällsområde har vi stor nytta av de erfarenheter som gjorts här i Uljabuouda.

Fakta vindkraftparken i Uljabuouda:Maxhöjd: 125 mAntal vindkraftverk: 10Effekt: 30 MWÅrsproduktion: 80 GWhDriftstart: 2010Höjd över havet: 760 mRotordiameter: 90 m