Motigt för åländsk vindkraft

Foto: Vestas

Flera åländska vindkraftsprojekt riskerar att gå i stöpet eftersom Åland står utanför systemet med inmatningstariffer till vindkraften. Med inmatningstarifferna vill den finska regeringen genom ekonomiskt stöd påskynda byggandet av vindkraften. Det rapporterar Svenska Yle. – Om Åland inte tas med i stödsystemet kan projekt Långnabba på Eckerös sydspets och projekt Stenarna i Hammarland inte genomföras, säger Henrik Lindqvist, vd för Ålands Vindenergi Andelslag till Svenska Yle. Finansieringen är ordnad och alla lov är klara för de 12 nya möllorna. Det är bara inmatningstariffen som vi har väntat på. Enligt näringsminister Mauri Pekkarinen kan Åland inte tas med i stödsystemet eftersom det skulle strida mot grundlagen. Han hoppas dock att Åland kan skapa sitt eget stödsystem för sin vindkraft.   Men Ålandsdelegationens ordförande Peter Lindbäck säger att det inte finns några praktiska eller juridiska hinder för inmatningstariffen skulle gälla också på Åland. Delegationen ger utlåtanden i frågor som gäller tillämpningen av självstyrelselagen. Inmatningstarifferna skall tas i bruk vid årsskiftet och behandlas av riksdagen i höst.