Nej till vindkraft på Gotland

Foto: Morguefile

Planerna på ett 100-tal nya vindkraftverk på Gotland kan gå om intet. Försvaret säger nämligen nej till projektet. Det rapporterar Sveriges Radios Gotlandsnytt.

Enligt Försvaret skulle kraftverken byggas alltför nära Visby flygplats. Försvarsmaktens nej kan innebära att kommunens mål om självförsörjning av el går om intet. – För att kunna verka effektivt måste vi öva på att flyga på låg höjd och då är vindkraften en ökad flygsäkerhetsrisk. Och Visby används ofta för incidentberedskapen säger Carl-Johan Edström, chef för försvarsmaktens flygförbandsproduktion till Gotlandsnytt. Försvaret kommer att erinra mot produktion av vindkraft i de här stoppområdena. Det är nästan aldrig som våra remissyttranden inte följs, säger han.

Thomas Sirland vid Siral system som projekterar vindkraft på Gotland, säger till P4 Gotland att ett hundratal vindkraftverk kan gå förlorade ur den planerade produktionen på 400-500 nya vindkraftverk, bland annat på det så kallade Martebo-fältet.