Vindparken på Fallåsberget invigd

Foto: sxc.hu

Nu har vindparken med tio vindkraftverk på Fallåsberget i Ockelbo kommun i Gävleborgs län invigts. Parken representerar ett spritt ägande med flera kommuner och O2:s vindkraftskooperativ. Parken ägs av Sveriges största vindkraftskooperativ O2 El Ekonomisk Förening (tre verk), Norrtälje kommun (två verk), Sigtuna kommun (ett verk), Upplands Väsby kommun (ett verk), Norrvatten (ett verk), SGS (ett verk) och Hyresbostäder i Växjö (ett verk). – Samtliga ägare är med och bidrar till en bygdepeng som delas ut varje år under anläggningens hela livstid. Pengarna ska användas till främjande av projekt och verksamheter som är positiva för utvecklingen inom Lingbobygden, säger Jan-Olof Dahlin, projektledare för anläggningens uppförande.