Vindpark Lemnhult är invigd

Foto: Stena Renewable

Vindpark Lemnhult, som är södra Sveriges största vindpark på land med sina 32 vindkraftverk, är nu invigd. I och med byggandet av parken har Stena investerat 1,2 miljarder kronor i Vetlanda kommun.

Vestas har levererat Lemnhults vindkraftverk, som just nu är de högsta i Skandinavien.

Sammanlagt 32 vindkraftverk med en samlad effekt på nära 100 MW ingår i det stora vindprojekt som uppförts utanför småländska Lemnhult i Vetlanda kommun. Stena Renewable har investerat 1,2 miljarder i projektet. Projektet har även hjälpt till att möjliggöra bredbandsanslutningar för ett hundratal hushåll i bygden.

Vestas har levererat vindkraftverken som kommer att producera mer än 270 miljoner kilowattimmar årligen. Detta motsvarar 70 procent av Vetlanda kommuns elförbrukning.

– Vi är mycket stolta över att få leverara vindkraftverken till södra Sveriges största landbaserade vindkraftspark och ser fram emot ett minimum av 15 års samarbete med Stena Renewable under driften av Lemnhult, säger Klaus Steen Mortensson, vd för Vestas Northern Europe.

Produktionen från verken kommer att motsvara 70 procent av den samlade elförbrukningen för hela Vetlanda kommun. – Det visar på ett tydligt sätt att vindkraften gör skillnad, säger Dan Sten Olsson, vd på Stena. Det gått drygt fyra år sedan arrendeavtalen undertecknades till det att vindparken nu är i full drift. Det är kort tid för ett så här stort projekt och det beror på ett gott samarbete med Vetlanda kommun och med Länsstyrelsen i Jönköpings län.