”EU måste satsa mer på vindkraften”

Foto: Vestas

Mer vindkraft kommer att öka Europas konkurrenskraft, vilken undermineras genom att ökade kostnader för import av fossila bränslen. EWEA vill att EU:s regeringschefer tänker på detta när man möts för energisamtal.

När EU:s stats-och regeringschefer möts för att diskutera EU:s energipolitik den 22 maj, menar European Wind Energy Association, EWEA, att de bör komma ihåg att EU betalade 406 miljarder euro för importen av olja och gas under 2012 (1,1 miljarder euro per dag), 3,2% av sin BNP. Räkningen har gått upp med 200 miljarder euro under de senaste tre åren på grund av stigande bränslepriser.- De kraftigt stigande priserna på fossila bränslen under de senaste tio åren, råolja med 14% per år, gas 10% kol och 8%, är den verkliga faran för Europas konkurrenskraft, säger Thomas Becker, vd för EWEA.

- Istället för att sikta på att öka produktionen av vindkraft och ökad konkurrenskraft, så skär regeringar i Europa i sitt stöd till förnybara energikällor och stödjer sig ännu mer på dyra bränslen, ofta importerade från länder som ligger långt från vår demokratiska tradition. De skjuter sig själva i foten, säger Thomas Becker.