Bättre än väntat för Vestas

Foto: Vestas

Det danska vindkraftsbolaget Vestas Wind Systems redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2013 på -108 miljoner euro (-204). Väntat var enligt SME Direkt ett rörelseresultat på -112,6 miljoner. Rörelsemarginalen under kvartalet var -9,9 procent, vilket var en förbättring med 8,6 procentenheter i jämförelse med motsvarande kvartal 2012 (-18,5). Omsättningen uppgick till 1.096 miljoner euro (1.105). Här låg förväntningarna på en omsättning om 1.048 miljoner, enligt SME Direkt. Före skatt blev resultatet -151 miljoner (-225). Även nettoresultatet blev -151 miljoner (-162). Väntat var -117 miljoner respektive -85,7 miljoner, enligt SME. Vestas behåller vidare utsikterna för 2013, vilket innebär att bolaget spår att rörelsemarginalen minst kommer bli 1 procent och att intäkterna som lägst kommer att bli 5,5 miljarder euro. Intäktsprognosen inkluderar även serviceintäkter, som väntas uppgå till cirka 1 miljard euro. Det fria kassaflödet väntas fortsatt bli positivt 2013. (Nyhetsbyrån Direkt)