Siemens säljer vindkraftverk till Nordisk Vindkraft

Foto: Siemens

Siemens sluter avtal om 48 vindkraftverk med Nordisk Vindkraft om totalt 144 MW. Vindkraftverken kommer att installeras i närheten av Sidensjö i Västernorrlands län.  Avtalet omfattar även ett servicekontrakt på 15 år.

De 48 vindkraftverken är direktdrivna med 3.0 MW effekt, 113 meters rotor och 115 meter höga torn. Vindkraftverken är optimerade för svenska förhållanden, det vill säga för att producera effektivt i skogsmiljö, under vintertid samt med de vindar som råder i området. I avtalet med Nordisk Vindkraft ingår även ett 15 år långt servicekontrakt.

Sidensjö vindkraftpark ligger cirka 6 kilometer väster om samhället Sidensjö och cirka 15 kilometer väster om Örnsköldsvik i Västernorrlands län. Byggstarten planeras till våren 2013 och Siemens kommer att leverera vindkraftverken under 2014. Vindkraftverken driftsätts våren 2015 och kommer då årligen att producera omkring 400 GWh.

Med det här avtalet inräknat har Siemens sålt vindkraftverk med en total effekt på drygt 1200 MW i Sverige med en årlig elproduktion om drygt 3,3 TWh.