Utbyggnaden av vindkraft fortsatte under 2012

Foto: Martin Abegglen

Vindkraften fortsätter att öka i Sverige och statistik från elcertifikatsystemet visar att under 2012 installerades 842 MW fördelat på 367 nya vindkraftverk.

I slutet av 2012 fanns totalt 2 385 vindkraftverk och den installerade effekten var 3 607 MW. Produktionen av el från vindkraft var rekordstor och uppgick till 7,2 TWh. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2011. Vindkraftens andel av den totala nettoproduktionen av el i Sverige var 4,4 procent jämfört med 2011 då andelen var 4,2 procent.

Västra Götalands län producerar mest el från vindkraft av alla län i Sverige. I slutet av 2012 hade de 644 MW installerad effekt fördelat på 490 vindkraftverk. Vindkraftverk finns i landets samtliga 21 län. Länet med den största utbyggnaden under 2012 var Gävleborgs län.

Gotland är den kommun som har mest installerad effekt och antal verk följt av Ockelbo och Malå. Ockelbo gick in direkt som nummer två på listan och att Malå är den kommun utöver nykomlingarna på listan som klättrat mest, från 14:e till tredje plats. Nya kommuner på topp 20-listan är Ockelbo, Gällivare, Vetlanda, Örnsköldsvik, Kristianstad och Skara. De kommuner som föll bort var Dals-Ed, Tanum, Falköping, Dorotea, Krokom och Mönsterås. Av Sveriges totalt 290 kommuner har 171 kommuner vindkraft.