”Egen vindkraft kan stå kommuner dyrt”

Foto: Fredrik Herrlander

Allt fler kommuner investerar i egen elproduktion i form av vindkraft. Men en ny undersökning som nu släpps på Timbro visar att flera kommuner har gjort glädjekalkyler. Bland annat kan ändrade elpriser vända vinst till förlust.   I dag har minst 50 kommuner investerat i egna vindkraftverk direkt eller via bolag, och ytterligare 60 uppgav sig intresserade när vindkraftsbolaget O2 med komplettering av Dagens Samhälle ställde frågan hösten 2012. I rapporten “Kommunal vindkraft – En ekonomisk analys av kommunal vindkraftsproduktion” har Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, tagit fram en modell som gör det möjligt att jämföra olika kommuners vindkraftsinvesteringar.   – Frågan spänner över blockgränserna på ett sätt som bara påminner om frågor som stora arenabyggen och kostsamma badhus som vi har granskat tidigare, säger Lydiah Wålsten, projektledare för miljö- och tillväxtfrågor på Timbro.   Enligt Timbro så beror den nya kommuntrenden på gynnsamma skatteregler i och med den energiskattebefrielse som gäller för egen konsumtion (om elen inte säljs vidare) och de subventioner som ges genom systemet med elcertifikat. Senast är det Tyresö kommun som tillsammans med Tyresö Bostäder satsar 40 miljoner kronor på ett eget verk.   – Kommunerna motiverar ofta satsningarna med att det ingår i deras klimatsatsning, men i praktiken är det osannolikt att några investeringar hade ägt rum om kommunerna inte hade uppfattat investeringarna som lönsamma. Annars hade kommunen kunnat köpa in förnybar el från en leverantör på marknaden, fått samma resultat och samtidigt sluppit investeringsrisken, säger Erik Lakomaa.   I rapporten jämförs åtta kommunkalkyler. De kommuner som ingår i Timbros undersökning är Upplands Väsby, Hultsfred, Knivsta, Gällivare, Värmdö, Falköping, Tanum och Sigtuna.   – Kommunernas investeringskalkyler uppvisar många gånger en betydligt högre lönsamhet än vad en kalkyl med realistiska antaganden gör. Blir inte elpriset så högt som kommunen förväntat sig kan det som såg ut som en vinst snabbt bli till förlust för kommunen, säger Erik Lakomaa.