Gothia Vind får tillstånd i Tanum

Foto: Gothia Vind

Tanum Vindkraft AB har nyligen fått tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att uppföra vindpark Tågeröd, som omfattar fyra vindkraftverk om totalhöjd 150 m i Tanums kommun.  Tanum Vindkraft AB ägs av Gothia Vind AB(50 %) och japanska Green Power Development Holding (GPDH) (50 %).

Genomförda vindmätningar har visat att det är goda vindförutsättningar i området. Även Eolus Vind och Rabbalshede Kraft har projekt i anslutning till vindpark Tågeröd. Nästa steg för vindpark Tågeröd är att påbörja förberedelser av byggprocessen. Verken planeras att vara i drift runt årsskiftet 2014/2015. Tidsplanen är starkt beroende av elnätsanslutningen. – Vi är självklart nöjda att ha kommit så här långt i processen med vindparken Tågeröd. Förberedelserna med byggprocessen har påbörjats och förutsatt att elnätsanslutningen löses enligt plan har vi fyra vindkraftverk i drift inom två år, säger Gunnar Eriksson, VD Gothia Vind. Totalt har Gothia Vind idag drygt 25 vindparker under utveckling. Dessa parker ger möjlighet att bygga ca 250 vindkraftverk, vilket innebär 500-750 MW beroende på verkens storlek.