Eolus Vind samarbetar med Bergvik Skog

Foto: Scott Wilcoxson

Eolus Vind har tecknat avtal med Bergvik Skog rörande utvärdering av möjligheterna att etablera vindkraft på Bergviks fastigheter i Lettland. Bergvik Skog äger genom sina dotterbolag cirka 100 000 hektar mark i Lettland.

Avtalet mellan Eolus och Bergvik innebär att Eolus ges ensamrätt att under tolv månader utvärdera Bergvik Skogs markinnehav och identifiera lämpliga platser för lönsamma vindkraftsprojekt. Efter att lämpliga områden identifierats är intentionen att Eolus ska ges möjlighet att teckna specifika avtal för respektive identifierat projektområde, med syfte att projektera och etablera vindkraftsanläggningar.