Arise vill bygga vindkraft i Jädraås

Foto: sxc.hu

Arise Windpower har tecknat ett avtal som ger bolaget rätt att uppföra en större vindkraftspark, Jädraås Vindpark, med en total effekt på verken om cirka 200 megawatt. Arise har även träffat en principöverenskommelse med danska Vestas om leverans av verken.Byggstart kan tidigast ske i juli i år och verken beräknas kunna tas i drift under 2012, enligt ett pressmeddelande från Arise.

(TT)