Tyresö kommun köper vindkraftverk

Foto: Scx.hu

Kommunstyrelsen i Tyresö har beslutat att tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder investera drygt 40 miljoner kronor i ett vindkraftverk som är under uppbyggnad.

Produktionen i beräknas till drygt 8 GWh, vilket motsvarar cirka 22 procent av kommunens och Tyresö Bostäders årliga elförbrukning

Återbetalningstiden för investeringen beräknas bli åtta år, och maximalt 13 år enligt den riskanalys som gjorts i samband med upphandlingen.– Vi har nyss stängt ner vår sista lilla oljepanna och all uppvärmning i hyreshusen sker genom fjärrvärme och bergvärmepumpar, så detta känns helt rätt, säger Olle Chevalier, styrelseordförande (M) i Tyresö Bostäder AB

Tyresö Bostäder står för en tredjedel av investeringen som verkställs efter godkännande i kommunfullmäktige. Ärendet behandlas där den 18 april.