Bobergs köper vindkraftverk av Siemens

Foto: Siemens

Siemens sluter avtal om 3 vindkraftverk med Bobergs Vind AB. Vindkraftverken med en total effekt på ca 7 MW kommer att installeras 30 km väst om Linköping och beräknas driftsättas under hösten 2013.

De tre vindkraftverken av modellen SWT 2.3-101 kommer att sättas upp ca 30 km väst om Linköping i Motala kommun. Verken beräknas tas i bruk hösten 2013 kommer då ge en total årsproduktion på ca 19200 MWh, vilket motsvarar el till ca 2900 hushåll.

– Vi är glada att nu ha kommit till den punkt i projektet där vi beställt vindkraftverken och vi ser fram emot att under senhösten vara igång med elproduktionen, säger Klas Gustafsson ordförande i Bobergs Vind AB i ett pressmeddelande.

Bobergs Vind har totalt 67 olika delägare där Tekniska Verken i Linköping Vind AB är den störste ägaren med sina 33 procent. Övriga delägare är delägare i Bobergs Häradsallmänning, som äger marken där verken ska stå, och kringboende.