Indien siktar på 15 GW vindkraft

Foto: Morguefile

Den indiska regeringen har satt som mål att ha 15 GW vindkraft installerat i slutet av 2017. Enligt siffror från det indiska ministeriet för förnybar energi, så ligger den totala installerade kapaciteten av vindkraft i Indien för närvarande på 18.5 MW, vilket motsvarar cirka 9 procent av landets totala installerade kapacitet.

Regeringen hävdar att man har främjat vindkraftsprojekt genom privata investeringar då man erbjudit bland annat skattemässiga incitament. Indiska Renewable Energy Development Agency och andra finansiella institutioner tillhandahåller lån för installation vindkraftverk i hela Indien, och Center for Wind Energy Technology ger tekniskt stöd för anläggningarna.

Indien säga ha varit den tredje största vindkraftmarknaden under 2011, efter Kina och USA och den femte i total installerad kapacitet.