London Array blir största havsbaserade vindparken

Foto: Eon

London Array blev världens största operativa havsbaserade vindkraftpark när dess turbiner nyligen började snurra. Av de totala 175 turbinerna är 141 nu i drift och ska producera upp till 507 MW vindenergi för Storbritannien. London Array genererade el för första gången i oktober 2012. Den sista turbinen installerades i december förra året, vilket signalerade slutet på den större byggverksamheten. Projektet beräknas vara i full drift under andra kvartalet i år.

Om det godkänns, kommer en andra fas av byggandet att ge ytterligare kapacitet och ge en energiproduktion på upp till 870 MW. Projektet är ett joint venture mellan danska Dong Energy, Eon och Abu Dhabi-baserade.

Project director Richard Rigg, said, ‘It is an enormous moment for the project as we are now starting to contribute to the grid and pay back the capital costs.