Ny ordförande i EWEA

Andrew Garrad, ny ordförande i EWEA. Foto: EWEA

European Wind Energy Association, EWEA, har valt Andrew Garrad till ny ordförande. Garrad gick in i vindkraftbranschen 1979 och var vd och senare ordförande i GL Garrad Hassan, världens största oberoende konsultbolag inom förnybar energirådgivning.

Garrad byggde sitt första vindkraftverk 1971, när han var arton år, och tilldelades under 2006 Poul la Cour-priset för hans utomordentliga bidrag till vindkraften.

– Jag tror att vindkraftsindustrin måste reagera snabbt på de marknadsförhållanden som vi står inför och se till att vi är positionerade för att bli den största leverantören av Europas energi i början av detta århundrade. Jag är hedrad av att ha blivit vald till positionen och ödmjuk inför de framtida uppgifterna, sade Andew Garrad, vid unämningen.

Garrad valdes av medlemmarna i EWEA:s styrelse, som består av företagsmedlemmar, nationella föreningar och andra branschorganisationer.   Valet skedde efter att Arthouros Zervos i februari 2013 meddelade att han skulle avgå som ordförande efter 12 år på posten. Arthouros Zervos förblir en medlem av EWEA styrelse.