Fortsatt satsning på vindkraft på Gässlingegrundet

Karlstad och Hammarö kommun har beslutat att lägga ytterligare 140 miljoner kronor på vindkraftparken på Gässlingegrundet. Kommunerna har redan tidigare lagt cirka 250 miljoner kronor och 20 miljoner kronor i statsstöd på den havererade vindkraftsatsningen, skriver NWT.

Gässlingegrundet består av fem vindkraftverk. Ett av kraftverken står stilla och tre arbetar med reducerad effekt. För att vindkraftparken ska kunna nå full effekt krävs bland annat att alla fem växellådor byts ut. Utöver detta så till kommer renoverings- och underhållskostnader.

Det nya beslutet i kommunerna innebär att Karlstad går in med 98 miljoner kronor och Hammarö med 42 miljoner kronor. Enligt kommunernas kalkyler så ska det kommunala vindkraftbolaget som äger vindkraftverken nå break even om elva år och vindkraftparken ska börja leverera vinster under de sista åtta åren av sin beräknade livslängd.