Vindkraften i Europa slår rekord

Foto: Luis Alves

Aldrig någonsin tidigare har det byggts så mycket vindkraft i Europa som 2012. Förra året installerades 11,9 gigawatt vindkraft i EU, vilket är en ökning med 12,6 procent jämfört med föregående år. Sverige kom på en sjundeplats, visar ny statistik från den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA.

– Omställningen till förnybar energi är en av de viktigaste åtgärderna i det globala klimatarbetet. Det är därför glädjande att de europeiska investeringarna i vindkraft fortsätter att slå nya rekord, trots det ansträngda ekonomiska läget som Europa befinner sig i just nu, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

De årliga vindkraftsinstallationerna har ökat stadigt sedan millennieskiftet. Från 3,2 GW år 2000 till 11,9 GW år 2012, en årlig tillväxttakt på 11,6 procent.  Det finns nu totalt 106 GW vindkraft installerat i EU med en årsproduktion på 231 terawattimmar. Det motsvarar 7 procent av EU:s totala elkonsumtion.

Det land som installerade mest vindkraft förra året var Tyskland med 2 415 MW följt av England med 1 897 MW och Italien med 1 273 MW.  Sverige kom på en sjunde plats med 846 MW.

Statistiken visar samtidigt att 18 av de 27 medlemsländerna ligger efter i sin utvecklingsplan för vindkraft. Sverige är ett av nio länder som istället ligger före sin plan. Inom ramen för EU:s så kallade samarbetsmekanismer är det möjligt för ett land att sälja förnybarhetsvärden till andra EU-länder, något som kan komma bli aktuellt för Sveriges del.

– Sverige har utmärkta förutsättningar att hjälpa andra länder med att nå deras förnybarhetsmål. Det skulle ge en kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar elproduktion i Europa samtidigt som svenska elkonsumenter får ett lägre elpris. Regeringen bör därför ta initiativ till samarbete med andra EU-länder, säger Mattias Wondollek, elnät och marknad, hos Svensk Vindenergi.