Offshore-turbins uthållighet labbtestas

Foto: sxc.hu

I Tyskland har forskare börjat labbtesta vindkraftturbiners kontrollssystem som är planerade för utplacering ute till havs. Under så realistiska förhållanden som möjligt testas kontrollsystemen och på det viset kan eventuella mjukvaru- och hårdvarufel hittas och avlägsnas i god tid före den kostsamma installationen på plats.

– Våra virtuella vindkraftverk lurar kontrollsystemet att tro att det kontrollerar ett verkligt system. Här på institutet kan vi simulera alla tänkbara miljöer beroende på vad tillverkarna planerar och vill testa, säger Boris Fischer, forskare vid IWES-institutet (Wind Energy and Energy System Technology) i Kassel som står bakom forskningen, i ett pressmeddelande.

Vindsnurror ser väldigt olika ut, anpassade som de är till varierande förutsättningar, och så gör även mjukvaru- och hårdvarumodulerna. IWES-forskarna har inte bara testat kontrollenheterna utan även generatorerna och de system som justerar rotorbladen, vilket nämns som en fördel med deras simuleringar.

Labbtesterna kan också snabba på certifieringsprocessen genom att möjliggöra automatiska testkörningar av alla parametrar som måste granskas. Alla vindkraftverk måste certifieras innan de kan tas i drift och den processen är ofta tidskrävande.