Tillstånd klart för Blåsmark vindkraftpark

Bild: Kraftö Vind

Nu är det klart med tillstånd för vindkraftparken i Blåsmark utanför byarna Hemmingsmark och Blåsmark, 14 kilometer sydväst om Piteå. Enligt beslutet från Mark och miljödomstolen har Kraftö tillstånd att bygga den planerade vindkraftparken med upp till 25 vindkraftverk, 50-75 MW.

Den totala investeringen väntas uppgå till 800 miljoner.

Kraftö utvecklar vindkraftsparken tillsammans med schweiziska Alpiq, ett energibolag som bygger och äger förnybar energi i Europa. Närmast vidtar detaljplanering av vindkraftparken vilket beräknas vara avslutat under hösten 2013. Byggstart och uppförande planeras att ske under 2014. Driftsättning av projektet planeras ske under år 2014/15.

– Vi har arbetat med projektet sedan 2009 vilket är en relativt snabb tid för projektutveckling, mycket tack vare snabb och effektiv handläggning av myndigheter och kommun, men även genom våra interna utvecklingsprocesser, säger Fredrik Hallander, projektledare på Kraftö Vind. Det finns en stark lokal förankring och kommunen har hela tiden ställt sig bakom projektet, som kommer att skapa lokal sysselsättning och bygdemedel till närboende.