Siemens levererar till Vattenfall

Foto: Siemens

Siemens sluter avtal om 11 vindkraftverk med Vattenfall. Vindkraftverken med en effekt på 3 MW, installeras nära Falkenberg i Hjuleberg, under 2013.

– Det är ett mycket stort förtroende som Siemens får av Vattenfall när de nu beställer vindkraftverk till Hjuleberg av oss. Vi ser den här beställningen som ett resultat av Siemens satsning på större direktdrivna vindkraftverk optimerade för svenska förhållanden, säger Hans Carlsson ansvarig för vindkraft på Siemens AB.

Vindkraftverken som uppförs är så kallade direktdrivna vindkraftverk med 50 procent färre rörliga delar jämfört med vindkraftverk med växellåda. Vindkraftverken är optimerade för området med 92,5 meter höga torn och 113 meters rotordiameter.