Vattenfall bygger ny vindkraftpark i Falkenberg

Foto: Vattenfall

Vattenfall investerar cirka 500 miljoner kronor i ny vindkraftpark utanför Falkenberg. Det blir Vattenfalls största landbaserade vindpark i södra Sverige.

Den 6 februari tas det första spadtaget för vindkraftparken Hjuleberg i Falkenbergs kommun. När vindkraftparken tas i bruk i slutet av 2013 kommer den att förse omkring 16 000 hushåll med förnybar el.

– Hjuleberg är speciell för Vattenfall av flera anledningar. Den blir vår största landbaserade vindkraftpark i södra Sverige. Dessutom ligger den i elområde fyra som nu får ett betydande tillskott av förnybar energi, säger Eva Vitell, chef för vindkraftprojekt i Sverige.

Idag har Vattenfall drygt 900 vindkraftverk och totalt genererar de 3,8 TWh.