Flera nya områden för vindkraft i Småland

Foto: Scott Wilcoxson

Synen på vilka områden som är av riksintresse för vindkraften i Kronoberg har ändrats skriver Smålandsposten.

Ett område i Alvesta var klassat som riksintresse för vindkraft, men nu har istället två andra områden i Lessebo och två i Uppvidinge tillkommit och blivit mer intressanta. I Uppvidinge är kommunens nordvästra del av intresse, men med det nya förslaget vill man minska och dela det i två.

-Energimyndigheten har gjort den här översynen som en följd av att man sett hur vindkraften utvecklats. Bland annat har man gjort en ny vindkartering och dessutom har riktvärdet höjts så att det nu måste blåsa 7,2 meter per sekund i års­medelvind på 100 meters höjd, säger Patrik Karlsson, planarkitekt på länsstyrelsen i Kronobergs län till Smålandsposten.