Blaikenprojektet får 15 miljoner euro i EU-stöd

Foto: Patrick Degerman

Vindparken på Blaiken får 15 miljoner euro i stöd från EU:s NER300-program, ett av världens största finansieringsprogram för klimatneutral energi. – Vi är oerhört glada. Detta hjälper oss i utmaningen att ta fram bra lösningar för effektiv vindkraft i kallt och isigt klimat, säger Mikael Lindmark, vd för Blaikenvind.

Förutsättningarna är väldigt speciella i arktiskt klimat, men Blaikenvind, som ägs av Skellefteå Kraft och Fortum, har tagit fram teknik som förhindrar isbildning på vingarna. Den används redan i dag i anläggningar i Uljabuouda och Malå och i och med EU-stödet finns nu utmärkta förutsättningar att ta stora steg framåt även i Blaikenprojektet. 

– Mer än halva Nordens yta har den typen av klimat som kräver system för att hantera exempelvis isbildning. Faktum är att tekniken efterfrågas var helst i världen där det förekommer vindkraftsetableringar i arktiska klimat, säger Mikael Lindmark. Därför är jag väldigt glad att man valt ut just Blaiken som demonstrationsanläggning inom NER300.

NER300 är ett bland flera finansieringsinstrument för att nå EU:s 20-20-20-mål som går ut på att till år 2020 uppnå 20 procent förnybar energi, 20 procent mindre utsläpp av växthusgaser och 20 procent energieffektivisering. Stöd kan som mest uppgå till 50 procent av merkostnaderna jämfört med kostnader för en konventionell anläggning.