EU:s vindkraft över fem procent av elanvändningen

Foto: sxc.hu

I EU installerades 9 259 MW vindkraft under 2010, tio procent mindre än under 2009, enligt statistik från den europeiska vindkraftorganisationen EWEA. EU:s vindkraft motsvarar nu 5,3 procent av elanvändningen i EU, medan vindkraften i Sverige motsvarar 2,4 procent av den svenska elanvändningen.– Det är märkligt att Sverige, med sina mycket goda förutsättningar, inte ens har hälften så stor andel vindkraft som EU. Och lika märkligt att EU som helhet planerar att öka andelen vindkraft till 14 procent år 2020, medan Sverige enligt prognoserna bara hamnar på åtta procent, säger Annika Helker Lundström, vd i Svensk Vindenergi.Den årliga installationen av vindkraft i EU har ökat under de senaste 15 åren, från 814 MW år 1995 till 9 259 MW år 2010, en årlig marknadstillväxt på i genomsnitt 17,6 procent.Vid utgången av 2010 fanns det totalt 84 074 MW vindkraft i EU, en ökning av den samlade kapaciteten med drygt tolv procent under det senaste året. Tyskland, Spanien, Italien, Frankrike och Storbritannien har mest vindkraft i EU.Den installerade vindkraften i EU i slutet av 2010 kan under ett normalt vindår producera 181 TWh el (163 TWh 2009), vilket motsvarar 5,3 procent av elanvändningen i EU (4,8 procent 2009).EU-kommissionen har också presenterat sin sammanställning och analys av medlemsstaternas nationella handlingsplaner för förnybar energi.

– Vi måste investera mycket mer i förnybar energi och vi behöver en smart och kostnadseffektiv finansiering. Om EU-staterna samarbetar och producerar förnybar energi där det kostar minst kommer företag, konsumenter och skattebetalare att tjäna på det, säger energikommissionär Günther Oettinger, i en kommentar.