Pöyry tecknar ramavtal med Eon

Pöyry tecknar ett nytt ramavtal med Eon Sverige för leverans av tekniska konsulttjänster. Avtalet omfattar samtliga tjänster inom värmekraft, vattenkraft, vindkraft och elnät och gäller till och med 2013.

Avtalets värde uppskattas till cirka 20 miljoner kronor.