Eolus Vind säljer vindkraftprojekt till Wallenstam

Foto: sxc.hu

Eolus Vind AB säljer vindkraftsparken Järmunderöd i Munkedals kommun till Wallenstam AB. Samtidigt säljer Eolus det byggklara projektet Tommared i Laholms kommun och förvärvar två projekt under utveckling av Wallenstam.

Netto uppgår försäljningslikviden till 87 miljoner kronor. Vindkraftsparken Järmunderöd i Munkedals kommun består av tre 2,0 MW verk med 105 meters navhöjd. Vindkraftsparken togs i drift i maj i år. Projektet Tommared i Laholms kommun är byggklart och omfattar alla nödvändiga tillstånd för att etablera upp till sju vindkraftverk. Affären innebär även att Eolus förvärvar två projekt från Wallenstam. Eolus köper samtliga aktier i Långmarken Vindkraft AB som utvecklar ett projekt med upp till åtta verk i Kristinehamns kommun. Projektet har beviljats miljötillstånd av Länsstyrelsen. Dessutom förvärvar Eolus 75 procent av aktierna i Amnehärad Vindkraft AB som utvecklar ett projekt i Gullspångs kommun. Förvärven ger möjlighet till samordning med befintliga Eolusprojekt. – Projektförvärven ger Eolus möjligheter att utnyttja skalfördelar vilket stärker totalekonomin vid etablering, säger Per Witalisson, vd för Eolus Vind.