Siemens bygger vindkraft för miljarder

Foto: Siemens

Siemens Energy kommer att bygga Jeffreys Bay´s vindkraftpark med en kapacitet på 138 megawatt (MW). Siemens har nu fått totalt 16 beställningar för mer än 270 landbaserade vindkraftverk från Europa och Sydafrika sedan juli 2012. Den totala kapaciteten hos dessa projekt är 730 MW. Den totala volymen för beställningarna som omfattar leverans, installation och service ligger på drygt 880 miljoner Euro.

Siemens kommer att leverera och installera vindkraftverk samt ge service och underhåll, för tre vindkraftsparker vardera i Storbritannien, Danmark och Sverige, för två projekt vardera i Turkiet och Kroatien och för ett projekt vardera i Makedonien, Polen och Sydafrika.

Förnybara energikällor har fått fart i Sydafrika, vilket bekräftas genom den sydafrikanska regeringens planer på att bygga ytterligare projekt på en total kapacitet på 20.000 MW elproduktion från förnybara energikällor till 2030. Till vindkraftparken Jeffrey Bay kommer Siemens att leverera 60 vindkraftverk, med en kapacitet på 2,3 MW vardera och en rotordiameter på 101 meter. I affären ligger också ett servicekontrakt som innebär att Siemens ansvarar för underhållet under en inledande period om tio år. Köparen är ett konsortium bestående av Mainstream Renewable Power Ltd, dess investeringspartner Globeleq, Thebe Investment Corporation och lokala företag Engineering Enzani Technologies och Usizo Engineering.