EU-parlamentet ökar forskningsstöd till förnybar energi

Foto: Jan Oelker

Europaparlamentets Energi- och forskningsutskott (ITRE) har beslutat att tilldela tre fjärdedelar av nästa energiforskningsbudget till förnybara energikällor, energieffektivitet, smarta nät och lagring. Detta blir en summa på totalt 6 miljarder euro.

- Ledamöterna har förstått hur viktigt vindkraft och andra förnybara energikällor är för EU: s ekonomiska tillväxt, tekniska ledarskap, kampen mot klimatförändringar och att tillräcklig FoU-finansiering är avgörande för att främja deras utveckling i linje med EU: s klimat och förnybara energi, säger Vilma Radvilaite, rådgivare vid European Wind Energy Association (EWEA).

ITRE ökade också sin satsning på vindkraftforskning genom att enas om särskilda och separata budgetposter för vindkraft och andra tekniker som faller under EU:s Strategic Energy Technology Plan.