Rope Access först i Sverige med ny certifiering

Foto: Rope Access

När några av världens största energibolag gick samman för att hitta en gemensam kompetensnivå på sin Basic Safety Training så var svenska Rope Access snabbt igång för att möta dessa nya krav. I november i år blev bolaget det första företaget i Sverige som får certifiera enligt GWO.

Eftersom Rope Access IRATA-ackreditering innebär att man jobbar enligt världens hårdaste säkerhetsstandard för höghöjdsarbete, så ansåg bolaget att det var naturligt att jobba mot en certifiering enligt GWO-standard.

Nu utbildar bolaget i fyra av GWOs fem moduler:

  • Manual Handling
  • First Aid
  • Fire Awareness
  • Working at Heights

Utbildningen är fem dagar lång och varvar teori med praktik och scenariobaserad träning där man i par löser olika tillbud. Efter utbildningen erhåller man ett internationellt erkänt certifikat som är giltigt i två år.

– Det känns fantastiskt att kunna vara först i Sverige med att erbjuda företag och användare utbildning enligt denna standard, säger Joakim Fernulv på Rope Access Sverige.