Skanska och Jämtkraft köper vindkraftverk av Siemens

Foto: Siemens

Siemens sluter avtal om 26 vindkraftverk med Skanska och Jämtkraft. Vindkraftverken med en effekt på 3 megawatt, installeras på vindkraftparken Mullberg, söder om Östersund, under 2013.

Vindkraftparken Mullbergs kommer att byggas i Jämtland i Bergs kommun. Parken kommer när den är färdigställd att ha en installerad effekt på cirka 78 MW och en årsproduktion om omkring 245 GWh. Parken beräknas att driftsättas under hösten 2013.

– Det är glädjande att vi nu kommit gång med byggandet av Jämtkrafts första vindkraftspark i Jämtland. Detta sker i partnerskap med Skanska och med Siemens som leverantör av vindkraftverk. Vi ser fram emot ett fortsatt fördjupat samarbete med både Skanska och Siemens, säger Tommy Borgh, ansvarig för elproduktion på Jämtkraft.

Vindkraftverken som uppförs är så kallade direktdrivna vindkraftverk med 50 procent färre rörliga delar jämfört med vindkraftverk med växellåda. Vindkraftverken är optimerade för de vindförhållanden som råder i området med 122,5 meter höga torn och 113 meters rotordiameter.