Frankrike satsar på havsbaserad vindkraft

Foto: Siemens

Frankrikes president Nicolas Sarkozy kommer att presentera ett anbud för byggandet av landets första havsbaserade vindkraftspark, rapporterar Reuters.Frankrike siktar på att bygga en vindkraftskapacitet på 25 000 MW till 2020, inklusive 6 000 MW till havs. Dett är en investering på 20 miljarder euro och landet har som till mål att generera tillräckligt med grön energi för att täcka 23 procent av efterfrågan.Anbudet har blivit försenat och var ursprungligen väntat i september. Detta har lett till viss oro bland industriföretag.När anbudet har antagits räknar Frankrike med att vindkraftparkerna ska kunna vara i drift till 2015.En öm punkt för den franska regeringen är att det saknas en fransk industri som kan bygga havsbaserade vindkraftverk. Tillverkare av havsbaserade vindkraftverk inkluderar tyska Siemens och danska Vestas, men i Frankrike där tillverkningen är hittills obefintlig.Ett 30-tal franska havsbaserade vindkraftsprojektprojekt är på gång, med en planerad kapacitet på 8 000 MW, vilket skulle överskrida målet på 6 000 MW. Dock är många av projekten inte särskilt långt gångna.Vestas, tyska Repower och franska Alstom bör finnas bland anbudsgivarna. Franska kraftbolag som EDF, GDF Suez och EDF Energies Nouvelles tros lägga fram anbud för att driva vindkraftsparkerna.