LKAB ökar satsning på vindkraft

Foto: Magnus Samuelsson

En ny vindkraftsanläggning har invigts vid Trattberget i norra Ångermanland. LKAB är delägare i projektet och ökar därmed sin produktion av vindenergi. LKAB har flera olika energimål. Ett av dem är att öka andelen egenproducerad förnybar elkraft. Detta är LKAB:s andra park och bolaget är nu uppe i drygt 40 gigawattimmar. Anläggningen på Trattberget omfattar 30 vindkraftverk på en effekt av 2,3 megawatt per styck. Hela anläggningen kommer att producera cirka 210 gigawattimmar per år. LKAB:s vindkraftsandel motsvarar i dagsläget cirka 50 procent av LKAB Malmtrafiks årsbehov. El är särskilt effektivt i transportsammanhang och 40 GWh räcker alltså till 6 månaders körning för alla bolagets malmtransporter.

LKAB är en av delägarna i Vindin, basindustrins vindkraft. LKAB äger 17,2 procent av Vindin. LKAB har gått in med motsvarande cirka 30 miljoner kronor som delägare i projektet på Trattberget. Invigningen på Trattberget genomfördes av kommunalrådet Elvy Söderström, Örnsköldsvik, med ett klipp av saxen assisterad av landshövdingen och av Anders Lyberg, vd i Vindin.