Eolus har passerat 400 etablerade vindkraftverk

Foto: sxc.hu

Eolus Vind har passerat ännu en milstolpe. Med etableringen av åtta vindkraftverk i Hakarp i Ronneby kommun har Eolus nu medverkat vid etableringen av mer än 400 vindkraftverk sedan det första verket uppfördes på södra Öland 1991. Med 400 uppförda verk och en total effekt om 580 MW befäster Eolus positionen som en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer. Enligt statistik från Svensk Vindenergi fanns det 2 110 vindkraftverk med en total effekt på 3 089 MW i drift vid halvårsskiftet 2012. Eolus etablerade sitt 300:e verk i juli 2011 och redan nu passeras alltså 400 etablerade verk.

Bland de anläggningar som uppförts under det senaste året finns Eolus hittills största vindkraftspark, Tolvmanstegen i Strömstads kommun som består av 22 verk. Parken i Hakarp består av åtta turbiner 2,0 MW med 105 meters navhöjd, med en beräknad årsproduktion på drygt 40 GWh.