Gamesa skriver avtal i Finland

Foto: Gamesa

Gamesa sluter leveransavtal för 4,5 MW-turbiner till den skandinaviska marknaden: En order har tecknats på 18 MW tillsammans med ett ramavtal för ytterligare 117 MW, alla med 4,5 MW-turbiner.

Gamesa har stärkt sin närvaro i norra Europa genom inträdet på marknaden i Finland. Detta med en order på 18 MW till TuuliWatti OY, ett joint venture mellan Finska energibolaget ST1 OY och nationella kooperativet S-Group. Avtalet gäller för fyra stycken turbiner, varje med en kapacitet på 4,5 MW och torn på 140 meter. Dessa levereras till Simo vindpark i norra Finland.

Turbinerna i Simo vindpark kommer att bli de största som hittills har installerats i Finland. Vindparken kommer att leverera förnybar energi till 11 000 hushåll.

Gamesa och TuuliWatti har även tecknat ett ramavtal som inkluderar en option för leverans av ytterligare 117 MW under de kommande månaderna. Avtalet innefattar 26 turbiner (även dessa på 4,5 MW med torn på 120 meter, 132 meter och 140 meter) för leverans till fyra vindparker i Finland.

Dessa avtal markerar Gamesas fortsatta expansion i norra Europa, som är en av Gamesas prioriterade marknader. Finland anses som en av de mest lovande tillväxtmarknaderna inom den europeiska vindkraftsindustrin under de kommande åren. Finland har i mars 2011 godkänt en inmatningstariff för vindenergi vars syfte är att nå målet på 2 500 MW installerad kapacitet till år 2020.